žmogaus struktūra

žmogaus struktūra
žmogaus struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus visumos pagrindinės dalys. Nuo antikos laikų plėtojama Platono ir Aristotelio mintis apie dualistinę žmogaus prigimtį, kad žmogus esąs mirtingo kūno ir nemirtingos sielos darinys. Materializmas teigia, kad smegenų veikla sukuria tai, kas vadinama siela, arba psichika, o idealizmas įrodo, kad siela leidžia smegenims kurti sielos, arba psichikos, reiškinius. Įrodoma tuo, kad jokia materijos forma neprotauja. Smegenys negali protauti, nes jos yra tik materialus fiziologinis darinys, kaip ir bet kuri materijos dalis, neturinti sąmonės galių. Dualistinės žmogaus prigimties sampratą bandyta įveikti kitokiomis prielaidomis. Pavyzdžiui, fenomenologai sako, kad tikrovė yra vieno prado, bet dviejų skirtingų apraiškų – medžiaginės ir nemedžiaginės (sielos). Identizmas tapatina kūną ir sielą. A. Maceina skyrė tris žmogaus pradus: kūną, sielą ir dvasią. Siela, arba psichika, yra kūno funkcionavimo padarinys, o dvasia – žmogaus būties veiksnys, savo galią imantis iš visatos Kūrėjo. Žmogaus visumos struktūrą galima konstruoti taip: kūnas susideda iš galvos, liemens ir galūnių; siela – iš pažinimo procesų, jausmų ir valios; dvasia – iš proto, tikėjimo vertybių (schemą žr. priede). priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. human structure vok. Menschenstruktur rus. структура человека

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • žmogaus placenta — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Placenta humana ryšiai: platesnis terminas – motininės dalys siauresnis terminas – formų kitimas siauresnis terminas – įprasta struktūra siauresnis terminas – padėties variacijos siauresnis… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • įprasta struktūra — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Structura typica ryšiai: platesnis terminas – žmogaus placenta siauresnis terminas – atkrintančioji siauresnis terminas – diskinė siauresnis terminas – gaurelinė siauresnis terminas –… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • asmenybės struktūra — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Biologinių ir psichologinių žmogaus savybių vienovė, apibūdinanti individą kaip aktyvią būtybę. Yra įvairių asmenybės struktūros modelių. Ugdymui parankus toks psichologinis asmenybės struktūros modelis: 1)… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Menschenstruktur — žmogaus struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus visumos pagrindinės dalys. Nuo antikos laikų plėtojama Platono ir Aristotelio mintis apie dualistinę žmogaus prigimtį, kad žmogus esąs mirtingo kūno ir nemirtingos sielos darinys.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • human structure — žmogaus struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus visumos pagrindinės dalys. Nuo antikos laikų plėtojama Platono ir Aristotelio mintis apie dualistinę žmogaus prigimtį, kad žmogus esąs mirtingo kūno ir nemirtingos sielos darinys.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • структура человека — žmogaus struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus visumos pagrindinės dalys. Nuo antikos laikų plėtojama Platono ir Aristotelio mintis apie dualistinę žmogaus prigimtį, kad žmogus esąs mirtingo kūno ir nemirtingos sielos darinys.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Placenta humana — žmogaus placenta statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Placenta humana ryšiai: platesnis terminas – motininės dalys siauresnis terminas – formų kitimas siauresnis terminas – įprasta struktūra siauresnis terminas – padėties variacijos… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • Selbstkenntnis — savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • savęs pažinimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius bendrauti, suprasti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-cognition — savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”